Hero Quest

   Hướng dẫn Quest Hero : công thức chung: Quest item + Book charc + Sroll hướng dẫn

( tỷ lệ rớt item quest thấp )

Quest 1 : Đến Cold Plant giết Bishiboss > nhặt jewel

Quest 2 : Đến Giết Blood Raven > nhặt jewel cube vs book char

Quest 3 : Xuống 2 cái hầm mộ chỗ con Blood Raven tìm giết con Bone Break > nhặt jewel cube tiếp

Quest 4 : Xuống hang Cave tầng 1 tìm giết Cold Crow > nhặt jewel cube tiếp

Quest 5 : Đến cột đá ở Stony Field giết Rakanishu > nhặt jewel cube tiếp

Quest 6 : Đến cái cây ở Dark Wood giết boss > nhặt jewel

Quest 7 : Đến Tristram giết Greac Wall > nhặt jewel

Quest 8 : Đến Black Mask , xuống tầng 5 Forgotten Tower giết boss > nhặt jewel

Quest 9 :  Tới Jail 2 tìm giết boss

Quest 10 : Giết The Smiths ở The Barracks

Quest 11 : Giết Ashes ở Cathedral

Quest 12 : Giết CowKing  ( sách vào map bán ở Akara )

Quest 13 : Tới ACT 2 xuống hang Sewer 3 giết boss Radament

Quest 14 : Xuống hang Stony Tomb lv 2 giết boss ( cái con zombie )

Quest 15 : Xuống hang Hall of the Dead 3 giết boss

Quest 16 : Đến Far Oasis giết con boss Bọ hung Beetle tỏa sét nằm ở giữa hai đầm lầy đen ( boss màu vàng đứng cùng 1 lũ màu đỏ )

Quest 17 : Giết con boss trong hang Maggot Lair tầng 3

Quest 18 : Giết boss Dark Eder ở Lost City (zombie màu xanh )

Quest 19 : Giết boss dưới hang Claw Viper tầng 2

Quest 20 : Xuống Palace Cellar tầng 3 giết boss

Quest 21 : Giết con Summoner ở Aracane Santuary

Quest 22 : Tìm và giết boss Ancient Kaa the Soulless trong hầm mộ Tal Rasha’s Tomb ( Quest hơi khó , tìm lâu , nó không đứng cạnh mấy cái rương vàng đâu , tìm mọi ngóc nghách )

Quest 23 : Tới Atc 3 xuống hang Spider Cave giết boss

Quest 24 : Xuống tầng 3 Flayer Dungeon giết boss

Quest 25 : Tới khu vực giữa Lower Kurast và Flayer Jungel giết boss cây

Quest 26 : Xuống tầng 1 Sewers tìm và giết boss

Quest 27 : Xuống Ruined Temple giết boss Sarina

Quest 28 : Tới Tranvica giết boss nhặt Gillette

Quest 29 : Ở Tranvinca giết boss nhặt Ismail

Quest 30 : Trong Hầm Durance of Hate 3 nhặt Tok

Quest 31 : Ở Tranvinca giết boss nhặt Brem

Quest 32 : Trong Hầm Durance of Hate 3 giết boss nhặt Marvel

Quest 33 : Durance of Hate 3 giết boss nhặt Wien

Quest 34 : Tìm giết Izual

Quest 35 : Tìm giết Haphesto ở River of Flame

Quest 36 : Giết boss trong Chaos Sactuary

Quest 37 : Giết boss trong Chaos Sactuary

Quest 38 : Giết boss trong Chaos Sactuary

Quest 39 : Giết Darkfane ở Blood Hill

Quest 40 : Giết Warlock ở Blood Hill

Quest 41 : Giết boss ngay điểm waypoint Frigid Highland

Quest 42 : Giết boss ở Frigid Highland nhặt Lieg killer ( tìm ở khu vực nhốt các barbarian )

Quest 43 : Giết boss ở khu vực giao nhau giữa Frigid Highland và Areat Plateu

Quest 44 : Giết boss ở hang Forzen River

Quest 45 : Giết boss ở hang Glacia Trial

Quest 46 : Giết boss ở Ice Cellar

Quest 47 : Giết boss ở cổng Nihlathak Temple

Quest 48 : Giết Nihlathak

Quest 49 > Quest 53 : Giết  Boss mà Baal gọi ra

Lặp lại Quest Hero khi lên Nightmare và Hell ( không sử dụng được Quest item của Normal cho Nightmare và Hell , cấp độ khác cũng tương tự , phải làm dần dần )

 Quest Thu Thập Rune : 

-Thu thập 1 rune + 1 gold cralp cube vs Memoir Rune Book

 VD : Memoir Rune Book + rune 01 + gold cralp > Memoir Rune Book + rune 02 + gold cralp .

-> Final 54 Quest !

Ở lần Final sẽ có option aura mới và 1 số option tùy character

Quest Thu Thập Gem : ( 227 Quest )

 • Book Gem + Chip Amethyst + 1 Gold Crapt => final quest 1
 • Tiếp theo cũng như vậy + vs Flawed Amethyst
 • Cứ thế đến Perfect Amethyst 
 • Lại tiếp tục đến Chipped Topaz > làm đến Perfect Topaz
 • Tiếp tục Chipped Saphire > Perfect Saphire
 • Tiếp tục Chipped Emerald > Perfect Emerald
 • Tiếp tục Chipped Ruby > Perfect Ruby
 • Tiếp tục Chipped Diamond > Perfect Diamond
 • Tiếp tục Chipped Skull > Perfect Skull
 • Giờ sang Amethyst6 làm theo công thức đến Amethyst20
 • Tiếp tục sang Topaz6 > Topaz20
 • Tiếp tục sang Saphire6 > Saphire20
 • Tiếp tục sang Emerald6 > Emerald20
 • Tiếp tục sang Ruby6 > Ruby20
 • Tiếp tục sang Diamond6 > Diamond20
 • Tiếp tục Skull6 > Skull20
 • Giờ sang mốc mới : ( Gem Normal )
 • Book Gem + Shining ice crystal + 1 Gold Crapt
 • Tiếp tục theo công thức + với Poyaski’s chip
 • The Foot
 • The Disaster
 • Fire Gru 
 • Secret Stone
 • Taiji stone
 • The favor
 • Zhijianli
 • Revenge gem
 • Exempt jewel
 • Blazing gemstone
 • Vibrant gem
 • Swift Jade
 • The Milky Way
 • Painful gem
 • Poisonus gem
 • Lightning crown
 • Free gems
 • Disaster
 • The strong
 • Old Greed
 • Shining ice crystal
 • Giờ sang mốc mới : ( Gem Nightmare )
 • Shining ice crystal 
 • Poyaski’s chip
 • The Foot
 • The Disaster
 • Fire Gru 
 • Secret Stone
 • Taiji stone
 • The favor
 • Zhijianli
 • Revenge gem
 • Exempt jewel
 • Blazing gemstone
 • Vibrant gem
 • Swift Jade
 • The Milky Way
 • Painful gem
 • Poisonus gem
 • Lightning crown
 • Free gems
 • Disaster
 • The strong
 • Old Greed
 • Shining ice crystal
 • Giờ sang mốc mới : ( Gem Hell )
 • Shining ice crystal 
 • Poyaski’s chip
 • The Foot
 • The Disaster
 • Fire Gru 
 • Secret Stone
 • Taiji stone
 • The favor
 • Zhijianli
 • Revenge gem
 • Exempt jewel
 • Blazing gemstone
 • Vibrant gem
 • Swift Jade
 • The Milky Way
 • Painful gem
 • Poisonus gem
 • Lightning crown
 • Free gems
 • Disaster
 • The strong
 • Old Greed
 • Shining ice crystal
 • Chú ý các mốc đặc biệt sẽ có tặng thưởng Apple + 1 skill và Huyền Tinh cao cấp
 • Final Book sẽ có skill đặc biệt !

 

Skip to toolbar